บริษัท โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด

Global Engineering part Co.,Ltd
Specification
ABS.pdf

BACKALITE Canvas.pdf

BACKALITE Paper.pdf

CAST NYLON.pdf

C-PVC.pdf

HDPE.pdf

HMW PE.pdf

MC NYLON.pdf

PA 6.pdf

PA 6G.pdf

PA 66.pdf

PAI.pdf

PETP.pdf

PI.pdf

POM.pdf

PP.pdf

PTFE.pdf

PVDF.pdf

UHMW PE.pdf

UHMW PE-ESD.pdf

U-PVC.pdf

PEEK.pdf

PC.pdf

PEI

บริษัท โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด

17 สุขาภิบาล5 ซอย 32 แยก 4 (จัดสรร2) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
Email : sales@global2553.com
Office 02-519-7095 to 7 Fax 02-519-7098